Input your search keywords and press Enter.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพ่นยาฆ่าเชื้อโควิค-19เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน


******ตามที่ทั่วประเทศกำลังเข้มข้นในเรื่องของการบังคับกฎหมาย เพื่อดำเนินการมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 เนื่องจากขณะนี้ในประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามที่มีกระแสข่าวรายงานจากสื่อมวลชนตลอดทั้งวันนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นำรถมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19

*****โดยเมื่อเวลา13.30น. ทางนายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ยังถาวร นายบัญชา อุดง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่นำทีมกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมให้เจ้าหน้าที่ออกไปพ่นยาในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่ ภายใน ต.เขาไม้แก้ว ตามชุมชนต่างๆ อาทิ บริเวณตลาดเขาไม้แก้ว ร้านค้าของชำสถานีบริการเติมน้ำมัน สำหรับการพ่นยาในครั้งนี้เพื่อเป็นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ สร้างปัญหาให้กับผู้คนทั่วโลก และหวังว่าประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ได้โดยเร็ว