Input your search keywords and press Enter.

ผบ.ทรภ.1 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชา ชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


*****เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พลเรือโทโกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ จุดบริการประชาชนเกล็ดแก้ว หน้าทางเข้าศูนย์ฝึกทหารใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และจุดบริการประชาชนหน้าร้านสหไชย (ตรงขามตลาด 700 ไร่) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ ซึ่ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 (ศบภ.ทรภ.1) ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ ร่วมจัดตั้ง จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการกับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


ภาพ/ข่าว ปจ./ปชส.กพร.บก.ทรภ.1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645