Input your search keywords and press Enter.

อัญเชิญธงมนตรานำพาความโชคดีศิริมงคล ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บรับปีใหม่


*****เช้าวันนี้ 28 ธ.ค. 63 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา พนักงานได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญ “ธงมนตรา” จาก ประเทศภูฏาน จำนวน 9 ผืน สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี และปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ขึ้นสู่ยอดเสา ณ ศาลาเทวดา สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต มาประกอบพิธีเจิมธงมนตรา สวดชัยมงคลคาถา เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ ชัยชนะ ความเป็นสิริมงคล ปราศจากโชคภัยไข้เจ็บ ต้อนรับปีใหม่ 2564


*****สำหรับสวนนงนุชพัทยาได้นำ “ธงมนตรา” มาประดับไว้ ที่ ศาลาเทวดา แห่งนี้ โดยในช่วงก่อนปีใหม่ของทุกปี จะมีพิธีอัญเชิญธงมนตรา เพื่อเปลี่ยนแทนผืนเก่า เพื่อขอพรในทุกๆปี โดยทำพิธีดังกล่าวติดต่อกันมาแล้วหลายปี และบริเวณดังกล่าวยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสุขใจ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้ของชาวพุทธ เพื่อมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติได้เคารพสักการะขอพรต่อ “ธงมนตรา” ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มั่งคั่ง โชคดี ปราศจากโชคภัยไข้เจ็บ รวมถึงเป็นการเสริมดวงชะตา รวมถึงเป็นการหนุนนำพาสิ่งอันเป็นมงคล ให้กับสวนนงนุช


*****สำหรับธงมนตรา มีความหมายเสมือน ม้าสายลม ที่เสริมสร้างกำลังใจ อีกทั้งจะนำพาความโชคดีและอัญมณี ที่สมหวังแห่งความปรารถนา สำหรับการบรรลุของทุกสรรพสัตว์ ในส่วนของมุมธงทั้งสี่มุมประกอบไปด้วย เกียรติทั้งสี่อัน ได้แก่ ครุฑความรู้ , มังกรความมีเมตตา ,สิงโตหิมะความกล้า และเสือความเชื่อมั่น ทางด้านบน คือ สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมครั้งแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ส่วนตัวหนังสืออธิบายถึงบทสวดมนต์ของพระโพธิสัตว์ และเทพองค์ต่าง ๆ อาทิ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ , พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ , พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ ,พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ,พระโพธิสัตว์ อมิตายุต , ท่านคุรุปัทมะสัมภวะ เทพแห่งความสงบ ,เทพเจ้าแห่งการลงโทษ ,มารดาแห่งการปลดปล่อย(TARA) ,เทพแห่งการทำลายสิ่งกีดขวางความเมตตา และพระวัชรสัตว์


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323