Input your search keywords and press Enter.

บรรยากาศพัทยาเงียบสนิทหลังมี คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ 


จากที่ นาย ภัทรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มี คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 35/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดย ให้ปิดห้างสรรพสินค้ายกเว้นในส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ ปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม  ร้านสะดวกซื้อทุกประเภทที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึงเวลา 05:00 น. ของวันรุ่งขึ้น  สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง  สระว่ายน้ำสาธารณะ สวนน้ำ สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นให้บริการทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไว้เป็นการชั่วคราว สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ตลาดนัดพระเครื่อง โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ทุกแห่ง สนุกเกอร์ บิลเลียด และโบว์ลิ่งทุกแห่ง กิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ กิจการสปา กิจการเสริมความงาม สถานที่ออกกำลังกาย ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น สนามกีฬาต่างๆ หรือสถานที่ที่มีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อเล่นกีฬา งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคน อาทิ กิจกรรมรื่นเริง สังสรรค์  ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกนอกเคหะสถาน


ซึ่งหลังจากมีคำสั่งนั้นททำให้เมืองพัทยา ห้างสรรพสินค้าต่างๆได้ปิดให้บริการแก่ลูกค้าทันที รวมถึงร้านอาหารผับบาร์ นวดแผนโบราณต่างปิดให้บริการโดยให้พนักงานเดินทางกลับบ้านทันที ทำให้เมืองพัทยานั้นเงียบเหงาทันทีไม่มีรถสัญจร ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนมาตรการการป้องกันโรคโควิดไม่ให้ระบาด