Input your search keywords and press Enter.

โรงแรมสวอนเลค สัตหีบ เข้มทำความสะอาดทุก2ชั่วโมงป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าพัก

*****โรงแรมสวอนเลค สัตหีบร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมาตราการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 โดย ทางโรงแรมมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งในส่วนลูกค้า และพนักงานรวมทั้งบุคคลที่เข้ามาภายในโรงแรมทุกท่านจัดพนักงานทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาหารและ บริเวณส่วนกลางภายในโรงแรม

*****มีบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับพนักงานและลูกค้าทุกท่านให้พนักงานทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณส่วนกลางของโรงแรมทุกๆ 2 ช.ม มีการติดประกาศนโยบายมาตราการป้องกัน และดูแลการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ไว้ภายในบริเวณโรงแรมโรงแรมมีความห่วงใยลูกค้าทุกท่านเน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันขอเป็นกำลังให้กับทุกๆท่าน