Input your search keywords and press Enter.

ปราสาทสัจธรรมจัดงานพิธี 5 ศาสนาทำบุญถวายพระราชกุศล ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่ลานวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรม ได้มีการจัดงานพิธี 5 ศาสนาทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ โดยมี นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ์ ประธานกรรมบริหารปราสาทสัจธรรมและนาง วรากร วิริยะพันธุ์ ผู้บริหารปราสาทสัจธรรม ประธานกรรมการจัดงาน ได้เป็นประธานนำพิธีการจัดงานในพิธีทำบุญ 5 ศาสนา จุดธูปเทียนทองน้อย พร้อมกล่าวคำถวายอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พร้อมกับการยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ในพิธีมีแขกผู้มีเกียรติ นายรณกิจ  เอกะสิงห์ นายบรรลือ  กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายรัตนชัย  สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมกับเหล่าสาธุชนประชาชนที่ได้เข้าร่วมงาน ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีทางศาสนา ๕ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธที่นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดย พระเถรานุเถระทั้ง 9 รูป จากวัดในเขต อ.บางละมุง  และการสวดของพระจีนจากอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยการทำพิธีทาง ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  อิสลาม  พราหมณ์-ฮินดู และ ซิกข์  ตามลำดับ


ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการจัดบูธนิทรรศการของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจโครงการต่างๆ ที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้กับแผ่นดินของชาวสยาม เพื่อความเป็นอยู่ที่ผาสุขของปวงประชาราษฎร์ นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นคนดีของแผ่นดิน ตามพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอีกด้วย สำหรับการวางช่อดอกไม้และพวงมาลัยในปีนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมก็ได้เปิดโอกาสให้กับทางนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมปราสาทสัจธรรม สามารถร่วมวางดอกไม้และพวงมาลัยเพื่อแสดงถึงความกตัญญู และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ตลอดทั้งวันจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563