Input your search keywords and press Enter.

อาสาสมัครศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวินร่วมกับชมรมคนไทยไม่ทิ้งกันนำอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ไปมอบให้โรงเรียนในจังหวัดลำปาง


*****เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ที่ โรงเรียนบ้านปางดะ ม.7 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง นายณํฐกิตต์ เตียวประเสริฐ ประธานชมคนไทยไม่ทิ้งกัน นายกำแพง อัคชาติ หัวหน้าอาสาสมัครศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวิน นายไพโรจน์ วรนุชกุล ที่ปรึกษา พร้อมด้วยอาสาสมัครและกลุ่มพนักงานจากโรงงานต่างๆในพื้นที่อ.ปลวกแดงกว่า200 คนเดินทางเพื่อไปช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาจำนวน10,000 บาท

*****ซึ่งร่วมสนับสนุนโดยโรงงาน yokohamad และพ.ต.อ.ปพนพัชร์ ใบยา ผกก.สภ.บ่อวินพร้อมข้าราชการตำรวจ พ่อค้าแม่ค้าประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งกลุ่มโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองร่วมสนับสนุน อุปกรณ์การศึกษา อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ หนังสื่อ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ ถุงเท้า กลุ่มอาสาสมัครช่วยซ่อมแซมโรงเรียนบางจุดที่ชำรุด เล่นเกมส์แจกขนม เลี่ยงอาหารกลางวัน

*****ซึ่งโรงเรียนบ้านปางดะนั้นอยู่หากจากตัวเมืองจังหวัดลำปางประมาณ 53 กิโลเมตร มีนางจอมขวัญ ใจจริต รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และมีครูจำนวนทั้งสิ้น 6 คนนักเรียนทั้งสิ้น 46 คน เปิดการเรียนสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมการศึกษาปีที่6 ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ราบสูง เด็กที่มาเรียน ผู้ปกครองมีรายได้น้อยและฐานะยากจนอาศัยทำไร่ หรือไม่ก็รับจ้างทั่วไป หรือไปทำงานในเมือ