Input your search keywords and press Enter.

ช้างแสนรู้ 9 เชือก ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร 9


*****เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ธ.ค 63 ที่ ลานหน้าห้องอาหารวิวัฒน์ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน ตลอดจนลูกจ้าง พร้อมช้างแสนรู้อีก จำนวน 9 เชือก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยังเป็น วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยได้ร่วมกันตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป นำโดย พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต


*****นาย กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมถึงวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าเสมอมา พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข และความเจริญก้าวหน้าสืบมา


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323