Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


*****วันนี้ 5 ธ.ค.63 พลเรือตรี ประสาทพร สาธรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.63 ณ หน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ร่วมในพิธี


*****พลเรือตรี ประสาทพร สาธรสวัสดิ์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าเสมอมา พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ


*****ทั้งนี้ กองทัพเรือขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกด้วย


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323