Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ เร่งผลักดันน้ำ 2 ล้าน ลบ. เมตร/วัน ลงทะเลสาบสงขลา ช่วยน้ำท่วม


*****กองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ำ 20 ลำ ช่วย จว.สงขลา เร่งระบายน้ำในคลองสทิงหม้อลงสู่ทะเลสาบสงขลา
กองทัพเรือโดย หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ส่งเรือผลักดันน้ำ จำนวน 20 ลำ พร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ มาถึง จว.สงขลา ตามที่ได้ประสานจาก จว.สงขลา ผ่านทัพเรือภาคที่ 2 ขอเรือผลักดันน้ำช่วยระบายน้ำในคลองสทิงหม้อ ซึ่งระบายได้ช้า และมีมวลน้ำจากฝนตกหนักสมทบ ส่งผลให้เกิดสภาวะอุทกภัยอย่างรุนแรง ในอำเภอสิงหนคร จว.สงขลา โดยเรือผลักดันน้ำแต่ละลำสามารถผลักดันน้ำได้วันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตร


*****กองทัพเรือและจังหวัดสงขลาวางแผนเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยแบ่งเป็น 2 จุด คือ บริเวณสะพานหัวขี้เหล็ก และสะพานบ้านพร้าว อำเภอสิงหนคร จว.สงขลา จุดละ 10 ลำ รวม 20 ลำ ซึ่งจะช่วยผลักดันน้ำจากคลองสทิงหม้อ รวมวันละ 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร ลงทะเลสาบสงขลา


ภาพ/ข่าว ปชส.สง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645