Input your search keywords and press Enter.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเร่งปรับปรุงตกแต่งกิ่งไม้และดันทรายข้างทางป้องกันอุบัติเหตุ


*****เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 พ.ย. 63 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตัดตกแต่งกิ่งไม้ที่รกและดันทราย ตามถนนภายในหมู่บ้านภายในพื้นที่หลังโรงงาน กนก ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

*****เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมีกิ่งไม้รกทึบเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจร บริเวณนั้น และ กองทรายข้างทางทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตัดแต่งกิ่งไม้และดันทรายข้างทาง ปรับปรุงให้กับประชาชน พร้อมทั้งตัดหญ้าข้างทาง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

*****หากประชาชนพบเห็นไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางดับ ท่อประปาแตกช่ำรุด โทรแจ้ง038-072634-5 ในวันเวลาราชการ หรือ ทางfacebookองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน