Input your search keywords and press Enter.

การแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก ห้วยสะพานเอ็นดูโร่ ออนเดอะร๊อก

*****เมื่อวันที่29 พ.ย. ที่ บริเวณสนามแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก ห้วยสะพาน หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุภาพ อินทรักษา ผู้สมัครสมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกลุ่มเรารักชลบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานยนต์วิบากรายการ ห้วยสะพานเอ็นดูโร่ ออนเดอะร๊อก โดยมีนักแข่งทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกว่า 500 คัน ชิงถ้วยรางวัล และเงินรางวัล

*****การจัดการเเข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมนักกีฬาสมัครเล่นให้ก้าวไปสู่นักกีฬาอาชีพ ในด้านการส่งเสริมการกีฬา ให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจกีฬา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด รวมทั้งสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน