Input your search keywords and press Enter.

อำเภอสัตหีบออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการ คนละครึ่ง


*****วันที่ 28 ต.ค. 63 เวลา 15.00 น. นาย นายพิเชฐ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบพร้อม จนท. เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการ “คนละครึ่ง “ ที่ตลาดเซนสิริ แยกเจ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


*****สำหรับ โครงการคนละครึ่ง สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิวันละ 150 บาท 3,000 บาทตลอดโครงการ โดย ลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง .com https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/ โดยมีคุณสมบัติ มีสัญชาติไทย , อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน ,มีบัตรประจำตัวประชาชน , ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับสิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ,โดยจะเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก


*****และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทุกวันเวลา 06.00 – 23.00 น. จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน เริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. สำหรับวิธีการใช้จ่ายกับร้านค้า สามารถเติมเงินโดยการโอนเงินของท่านไปยังแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องโอนครั้งเดียว 3,000 บาท เช่น หากท่านต้องการจ่ายค่าอาหาร 200 บาท ท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” อย่างน้อย 100 บาท เพื่อสแกนจ่ายเงินกับร้านค้า “ถุงเงิน” โดยรัฐจะช่วยจ่ายให้ร้านค้าอีก 100 บาท และ หากท่านจะใช้จ่ายค่าสินค้าจำนวน 400 บาท รัฐจะร่วมจ่ายให้ร้านค้า 150 บาท และท่านต้องมีเงินใน “เป๋าตัง” เพื่อสแกนจ่ายเงินอีกอย่างน้อย 250 บาท โดยประชาชนที่สนใจสมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถสมัครผ่านช่องทางแอปฟิลเคชั่น และส่วนร้านค้าที่สนใจสมัครร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยและที่แอปพลิเคชันถุงเงิน