Input your search keywords and press Enter.

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ ฝึกฝนกำลังพล เตรียมความพร้อม ทั้งด้านองค์บุคคลและองค์วัตถุ รับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น

15 ตุลาคม 2563 เรือในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ได้ทำการฝึกประจำสัปดาห์ ประกอบด้วยการฝึกสถานีรบ และสถานีป้องกันความเสียหาย ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ซึ่งการฝึกดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ที่ได้เน้นย้ำกับ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ว่าถึงแม้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนด้าน จังหวัดตราด จะยังปกติ ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีความสัมพันธ์อันดี แต่สถานการณ์อื่น ๆ เช่น การกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ทางทะเลยังปรากฎให้เห็น ฉะนั้นจึงให้กำชับ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนทางทะเล จังหวัดตราด จะต้องมีความพร้อม คอยตรวจตรา เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล และประสานด้านการข่าวกับหน่วยในพื้นที่ ทั้ง ศรชล.จังหวัดตราด และกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี – ตราด ในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชม “ให้สมกับคำที่ว่า กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

พลังสามัคคี พลังราชนาวี
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่1