Input your search keywords and press Enter.

ทอดกฐินสามัคคี วัดเขาคันธมาทน์ กว่า2ล้านบาท ปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ

 


ที่วัดเขาคันธมาทน์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูสีลสาราธิคุณ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดกฐิน สามัคคี ประจำปี 2563 สมทบทุน ปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญปรับปรุงและขยาย ศาลาการเปรียญ เนื่องจากปัจจุบัน มีประชาชนเดินทางแวะเวียนมาทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมี คุณ ธนพร อาจหาญ และครอบครัว ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ประชาชน ร่วมสร้างมหากุศล เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันนี้


ซึ่งในงานทอดกฐิน สามัคคี ณ วัดเขาคันธมาทน์ มีประชาชนผู้ใจบุญมีน้ำใจนำอาหาร คาวหวาน น้ำ ขนม ในหลายประเภท มาให้บริการประชาชนที่มาร่วมในงานบุญ ได้รับประทานฟรี เป็นจำนวน 150 ร้าน ผู้ใจบุญ อีกด้วย

พระครูสีลสาราธิคุณ กล่าวว่า การจัดทอดกฐิน สามัคคี ในครั้งนี้มีความประสงค์ สมทบทุน ปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญปรับปรุงและขยาย ศาลาการเปรียญ ไว้ให้ประชาชน ผู้ที่มาแวะเวียนมาทำบุญ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในวันนี้ยอดเงินในการทอดทอดกฐิน สามัคคี ในวันนี้ ทั้งหมด 2,020,396 บาท (สองล้านสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) จึงขออนุโมทนา กับทุกท่าน ทุกคนที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทอด กฐินสามัคคี ทุนทรัพย์จะได้นำไป ปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญปรับปรุงและขยาย ศาลาการเปรียญ ให้แล้วเสร็จต่อไป ขออนุโมทนา

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323