Input your search keywords and press Enter.

ฐานทัพเรือสัตหีบจัดพิธีอำลาชีวิตราชการอย่างสมเกียรติ

วันนี้ 23 ก.ย. 63  ที่หน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท วราห์ แทนขำ  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของกำลังพลผู้ครบเกษียณอายุราชการ รวมทั้งผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการแสดงมุทิตาจิตกับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่รับราชการจนครบเกษียณอายุและผู้ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 147 นาย โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนญาติผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมในพิธี และในวันนี้ยังมีการ ของที่ระลึก ให้กับผู้ครบเกษียณอายุ ผู้ขอลาออกตามโครงการฯ อีกด้วย

 

พลเรือโท วราห์ แทนขำ   กล่าวว่า พิธีพิธีอำลาชีวิตราชการที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่รับราชการจนครบเกษียณอายุและผู้ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 147 นาย ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร 85 นาย นายทหารประทวน 4 นาย และลูกจ้างประจำ 58 นาย ที่ปฏิบัติราชการมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการ

และยังกล่าวต่ออีกว่า ผู้ครบเกษียณอายุราชการ รวมทั้งผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณ อายุราชการ พวกท่านนั้น พิสูจน์ให้เห็นถึงความผูกพัน ความยึดมั่นในความเสียสละที่มีต่อกองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา นอกจากความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการที่มีมาตามลำดับแล้ว ผลงานและคุณงามความดีที่มีต่อกองทัพเรือ ในด้านผลการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและความสามารถตลอดระยะเวลาอันยาวนาน