Input your search keywords and press Enter.

คณะจัดงาน Nova BUILD Expo 2023 เลือกพัทยาจัดสัมมนา Nova BUILD Roadshow @ chonburi ภายใต้ชื่องาน “ยกระดับอาคารด้วยนวัฒกรรมกับการบูรณการในเชิงธุรกิจ”

ที่โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Nova BUILD Roadshow @ chonburi ภายใต้ชื่องาน “ยกระดับอาคารด้วยนวัฒกรรมกับการบูรณการในเชิงธุรกิจ โดยมี นายกิตติคุณ คชเสนี Executive Director of Nova BUILD นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนสำนักส่งเสริมการประขุมและนิทรรศการภาคตะวันออก ดร.เกชา ธีระโกเมน ประธานจัดงาน Nova BUILD Expo 2023 และผู้ประกอบภาคธุรกิจ เข้าร่วม

ดร.เกชา ธีระโกเมน ประธานจัดงาน Nova BUILD Expo 2023 เปิดเผยว่า ได้มีการจัดสัมมนา Nova BUILD Roadshow @ chonburi ภายใต้ชื่องาน “ยกระดับอาคารด้วยนวัฒกรรมกับการบูรณการในเชิงธุรกิจ” กิจกรรมโรดโชว์ประชาสัมพันธ์งาน Nova BUILD EXPO 2023 ในภาคตะวันออก ที่โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ทแอนด์ สปา จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ สถาบัน EEC Academy และพันธมิตรได้ร่วมกันจัดงาน Nova BUILD EXPO 2023 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 -15 ก.ย.66 นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนของนักวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับงานอาคารทั้งทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมเทคโนโลยี การบริหารอาคาร อสังหาริมทรัพย์และสาขาอื่นๆ

ทำให้เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมอาคารที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทางคณะผู้จัดงานจึงหวังให้งานดังกล่าวสามารถกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการสร้างอาคารประเภทต่างๆ ทั้งยังจะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารทุกภาคส่วนจะได้พบกับผู้นำทางนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ ด้านการออกแบบ และด้านเทคโนโลยีที่มาจากทั้งภายในและตัวแทนจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ ในงานยังประกอบด้วยเวทีสัมมนา, การนำเสนอและประกวดแนวความคิดของนิสิตนักศึกษา, การประกาศเชิดชูเกียรติแก่นวัตกรรมดีเด่น, เวทีสร้างแรงบันดาลใจของเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสิ่งแวตล้อมและความยั่งยืน รวมถึงเป็นแหล่งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน

อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมการจัดสัมมนา Nova BUILD Roadshow @ chonburi ในครั้งนี้ เป็นการเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมอาคารในหัวข้อต่างๆ แบ่งเป็น การเสวนาเรื่องการเลือกใช้นวัตกรรมเกี่ยวกับระบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายทะเล, การเสวนาเรื่องนวัตกรรมระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน และการเสวนาเรื่องนวัตกรรมด้านระบบสุขาภิบาล การบำบัดน้ำเสียเพื่อทะเลสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก