Input your search keywords and press Enter.

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า พัทยา จัดงานอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า พัทยา นางสาวรุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีนา ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์การค้า พนักงานร้านค้า ผู้เช่า และลูกค้าภายในศูนย์การค้าเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพียง โดยการฝึกในครั้งนี้ก็เป็นการคำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้า พนักงานร้านค้า และผู้เช่า ให้มีความพร้อมและทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนของผู้แประกอบการร้านค้า พนักงานเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและนโยบายของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย

ซึ่งในการฝึกอพยพครั้งนี้ก็ได้จำลองสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้อยู่ที่ร้านเสฉวน ชั้น 1 โซนอาหาร FOOD PARK โดยมีลำดับขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุไฟไหม้และวิธีการอพยพผู้คนไปยังที่ปลอดภัยอย่างชัดเจน ตั้งแต่การประสานงานเมื่อพบจุดเกิดเหตุไปจนถึงเหตุการณ์ที่ควบคุมไฟไหม้และดับได้แล้ว ทั้งนี้เมื่อมีการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นแล้ว ทางนางรุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีน่า พัทยา ก็ได้มอบกระเช้าของขวัญขอบคุณหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ประกอบการ พนักงานร้านค้าที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าฝึกอพยพหนีไฟในครั้งนี้