Input your search keywords and press Enter.

เด็กไทย คว้า 24 เหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ TIMO FINAL ROUND  2022 – 2023

ที่ Pattaya Exhibition and Convention รอยัลคลิฟบีชโฮเต็ลได้มีการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ Thailand International Mathematical Olympiad Final Round 2022 – 2023 (TIMO FINAL ROUND) โดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566  ภายใต้ Olympiad Champion Education Center (OCEC) ประเทศฮ่องกง ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง

   Dr.Andy Lam ประธาน Olympiad champion education centre กล่าวว่า สำหรับรายการ Thailand International Mathematical Olympiad Final Round 2022 – 2023 (TIMO FINAL ROUND) ซึ่งรายการนี้เป็นการรวบรวมนักเรียนสุดยอดด้านคณิตศาสตร์นานาชาติ มารวมตัวกันสอบแข่งขันเพื่อหาสุดยอดนักคณิตศาสตร์โอลิมปิคนานาชาติ  โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 19 ประเทศ ซึ่งในแต่ละระดับชั้น จะมีผู้เข้าแข่งขันแบบ Onsite 338 คน และ Online 3,635 คน ทั้งนี้การแข่งขันรูปแบบออนไซต์ มี 5 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบนี้ จะต้องผ่านการคัดเลือกในรอบ Heat Round และต้องได้รับเหรียญ ทอง เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง ถึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ TIMO FINAL ROUND ที่พัทยา

สำหรับผลการแข่งขันเยาวชนจากประเทศไทย ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการ TIMO FINAL Round ประกอบด้วย เหรียญทอง 24 รางวัล, เหรียญเงิน 18 รางวัล, เหรียญทองแดง 15 รางวัล และรางวัลชมเชย 5 รางวัล ทั้งนี้เด็กไทยสามารถคว้ารางวัล World Star และ Champion ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้  ประเภท WORLD STAR ได้แก่ เด็กชายกิตติยะ มณีรัตน์  ประเภท CHAMPION ได้แก่ เด็กชายกิตติยะ มณีรัตน์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงพัรณัฐ (พัน-ระ-นัด)อาจหาญ จากโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

และเด็กชายพีรภัทร์ พสุนธรากาญจน์ จาก DBS Denla British Schoolและ รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2  จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิง พิมพ์ชญาณ์ ถนัดค้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด