Input your search keywords and press Enter.

ปิดถนนชายหาดพัทยาจัดงานวันไหล ประจำปี 2566

 วันนี้ 4 เมษายน 2566 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมรูปแบบการจัดการจราจรและการรักษาความปลอดภัยในงานประเพณีวันไหลนาเกลือ และงานประเพณีวันไหลเมืองพัทยา ประจำปี 2566 โดยมี นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ สภาเมืองพัทยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภารัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม

 โดยเมืองพัทยาต้องขอความร่วมมือ ภาคเอกชน โรงแรมในเขตพื้นที่ชายหาดพัทยา จัดกิจกรรม เข้าร่วมในวันไหลเมืองพัทยาครั้งนี้ โดยจัดรูปแบบงานการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างความสนุกสนานเพิ่มสีสันในช่วงเทศกาลวันไหลเมืองพัทยา  โดยมีการกำหนดให้ปิดการจราจรถนนเลียบชายหาดพัทยา ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เริ่มตั้งแต่พัทยากลางถึงพิทยาไต้ 14.00 - 20.30 น.เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่นน้ำ ตลอดถนนชายหาดพัทยา