Input your search keywords and press Enter.

ส่งร่าง จ่านาวิกโยธิน บริจาคอวัยวะ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บำเพ็ญกุศล ยังภูมิลำเนา

เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันนี้ (16 ต.ค.65) ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มอบหมายให้ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนยการฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน นำข้าราชการ กำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วย นายสินศักดิ์ ศรีวสุศิริวิเมธา และนางศศินันท์ แสงหิรัญขจรศิริ บิดาและมารดา ตลอดจนญาติๆ นำร่างของ จ่าเอก รณกร แสงหิรัญขจรศิริ อดีตข้าราชการกองทัพเรือ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ไปบำเพ็ญกุศลยังภูมิลำเนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


โดยนางศศินันท์ แสงหิรัญขจรศิริ มารดา ได้กล่าวว่าแม่อาจจะเสียใจในการสูญเสียลูกชายไป ในครั้งนี้ แต่วันข้างหน้าลูกจะเป็นผู้ที่ทำให้แม่ได้ภาคภูมิใจ ในวันที่แม่แข็งแรงกว่านี้
สำหรับ จ.อ.รณกร แสงหิรัญขจรศิริ อายุ 25 ปี ข้าราชการกองทัพเรือ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองนักเรียนจ่านาวิกโยธิน หลังประสบอุบัติเหตุทางจราจร ทำให้เสียชีวิตสมองตาย
โดยทางครอบครัว บิดามารดาแสดงเจตจำนง บริจาคอวัยวะสำคัญตามที่ จ.อ.รณกรฯ ได้เคยแสดงเจตจำนงและมีบัตรผู้บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อนำอวัยวะไปต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะรายอื่นต่อไป
โดยทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และคณะแพทย์ จากสภากาชาดไทย ได้ทำการผ่าตัดนำอวัยวะ หัวใจ และไตทั้ง 2 ข้าง ของ จ.อ.รณกรฯ ส่งสภากาชาดไทย เพื่อนำไปผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยรายอื่นต่อไป นับเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ผู้ซึ่งได้ทำประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ ในวาระสุดท้ายของชีวิต


พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย และขอเชิดชูเกียรติ จ.อ.รณกร แสงหิรัญขจรศิริ ข้าราชการกองทัพเรือ ผู้ซึ่งได้ทำประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ ในวาระสุดท้ายของชีวิต


ซึ่งทางครอบครัวได้เปิดเผยประวัติ จ.อ.รณกร แสงหิรัญขจรศิริ เกิดวันที่ 10 มีนาคม 2540 ที่จังหวัดพังงา เป็นบุตรของ นายสินศักดิ์ ศรีวสุศิริวิเมธา ซึ่งเป็นบิดา และ นางศศินันท์ แสงหิรัญขจรศิริ ซึ่งเป็นมารดา มีพี่น้อง 2 คน ผู้ป่วยเป็นบุตรคนที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อปี 2559 และจบโรงเรียนจ่านาวิกโยธิน เมื่อปี 2560 และได้ศึกษาต่อในหลักสูตรรบพิเศษ recon และหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน


จ.อ.รณกร ประสบอุบัติเหตุทางจราจร เกิดภาวะเลือดออกในโพรงสมอง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 และได้ถึงแก่กรรมในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645