Input your search keywords and press Enter.

บีโอไอ ผนึก สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดงาน “MIRA – Subcon EEC 2022”

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) จังหวัดชลบุรี นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นประธานในการเปิดงาน MIRA -Subcon EEC 2022พร้อมด้วย ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกอพ.) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(ไทยซับคอน) และนายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์ก็ตส์ ประเทศไทย จัดงาน MIRA (Maintonance, Industrial Robotics and Automation) และ Subcon EEC 2022 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษา หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ โซลูชันอุตสาหกรรม พร้อมงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเวทีเจรจาจับคู่ ธุรกิจ เพื่อร่วมกันผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
และผู้ผลิตชิ้นส่วนแห่งอาเซียน

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า “บีโอไอขานรับนโยบายรัฐบาล มุ่งสนับสนุนให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จึงร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์จัดงาน MIRA และ Subcon EEC 2022 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแห่งอาเซียน” งาน”Subcon EEC 2022 เป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ เป็นการจัดงานSubcon ครั้งแรกในภูมิภาคตะวันออกที่ต่อยอดความสำเร็จจากงาน Subcon ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีที่กรุงเทพฯเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ EEC ให้มากยิ่งขึ้น โดยบีโอไอได้นำทัพผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยซึ่งเป็นฝั่งผู้ขาย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉิรยะ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร เข้าร่วมกว่า 70 บริษัท ด้านฝั่งผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติที่มีจำนวนกว่า 40 บริษัทโดยเฉพาะจากภาคตะวันออก จะเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อจัดซื้อชิ้นส่วนภายในงาน คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจ 400 คู่ มูลค่า 1,200 ล้าน
บาท เชื่อมั่นผู้ผลิตไทยจะได้แสดงศักยภาพด้านการผลิต ขยายช่องทางการตลาด และเกิดการต่อยอดเทคโนโลยีต่อไป ผลักดันไทยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

ส่วนทางด้านดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกอพ.) กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน MIRA หรือ งานแสดงเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติ โซลูชันอุตสาหกรรมขั้นสูง ถือเป็นอีกงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่อีซีซี โดยมีพื้นที่จัดแสดงกว่า5,000 ตร .ม. นำเอาผู้ประกอบการไทยในแวดวงอุตสาหกรรมมาร่วมกันนำเสนอเทคโนโลยีระดับโลกจากกว่า100 แบรนด์

ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 9.30-16.30 น. ต้องการเป็นอุตสาหกรรมขั้นสูง ต้องตอบโจทย์การผลิตชิ้นส่วน มีการเชิญผู้ขายจากต่างชาติ ผลที่คาดว่าจะได้ 70+ตอบรับดี จากพื้นที่ คาดว่าจะกระตุ้นงานแบบนี้ได้ดี มูลค่า1200-1500 ล้านบาท