Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทา สาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง เกาะสีชัง

**ตามที่กองทัพเรือ ได้มอบนโยบายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือพื้นที่ต่าง ๆ เตรียมความพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยอย่างทันท่วงที เมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอ

**เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ เรือหลวงทองหลาง กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 สนับสนุนน้ำจืดให้กับประชาชนบนเกาะสีชังอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สำหรับใช้อุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงฤดูแล้ง ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นจำนวน 50 ตัน ในเที่ยวแรก และจะจัดส่งเพิ่มเติมเมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอ โดยมีนายอำเภอเกาะสีชัง ปลัดอำเภอเกาะสีชัง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองทัพเรือเพื่อชาติและประชาชน
#ศูนย์บรรเทาสาธารภัยทัพเรือภาคที่1
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1