Input your search keywords and press Enter.

ทำบุญรับปีใหม่ไทย ชุมชน บ้านยางงาม ทุ่งโปรง สัตหีบ วันมหาสงกรานต์และปีใหม่ไทย

11 เม.ย.65 นางสายสุนีย์ ปานเพชร หรือ ผู้ใหญ่แป้น ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำดีเด่น หมู่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดงานทำบุญวันสงกรานต์ประจำปี ของหมู่บ้านชุมชนบ้านยางงาม ทุ่งโปรง หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีว่าซอยเขาเพชร ที่มีต้นยางใหญ่ โดยได้นิมนต์พระอาจารย์ หลวงปู่อี๊ด พระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออก มาเจริญน้ำพระพุทธมนต์ และฉันต์ภัตตราหารเพล เพื่อเป็นสิริมงคล และได้รับเกียรติจาก นาย พนธกร ใคร่ครวญ (รองเบียร์) รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ มาร่วมทำบุญกับชาวบ้านชุมชนยางงาม ทุ่งโปรง ในครั้งนี้ด้วยสำหรับผู้ใหญ่ สายสุนีย์ ปานเพชร เป็นผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนา ได้ริเริ่มนำโครงการผ้าบาติก การประดิษฐ์ดอกไม้ดิน น้ำยาเอนกประสงค์ ขนมไทยบ้านยางงาม และ น้ำพริกไก่ผู้ใหญ่แป้น มาสอนให้ชาวบ้านชุมชนบ้านยางงาม ทุ่งโปรง ได้เรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เข้าชุมชนและครอบครัว สร้างความกินดีอยู่ดี และสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน และได้นำผลงานส่งเข้าประกวดในระดับ อำเภอ จังหวัด และประเทศ จนได้รับรางวัลมากมาย ล่าสุดได้รับรางวัลหมู่บ้านประชาธิปไตย เมื่อปี 2556 และได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้าน “แหนบทองคำดีเด่น” เมื่อปี 2557 ตามลำดับ


นาย พนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้กล่าวว่า นับเป็นความโชคดีของชาวบ้านหมู่ 3 ที่มีผู้ใหญ่บ้านที่มีความขยัน เป็นผู้นำเป็นนักพัฒนาและเป็นผู้นำทางการปกครองดีเด่น ด้วยรางวัลที่ได้รับมาเป็นการการันตี จึงเป็นที่รักใคร่ของลูกบ้าน และผู้บังคับบัญชาหลายๆ รุ่น ผู้ใหญ่แป้น สายสุนีย์ ปานเพชร ถือได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ใหญ่บ้านได้อย่างสมความภาคภูมิใจ เป็นที่น่าจดจำในความเสียสละและทุ่มเทให้กับการพัฒนาหมู่บ้าน ของตัวเองและชุมชน


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645