Input your search keywords and press Enter.

สุดยอดเกจิดัง ภาคตะวันออก ร่วมนั่งปรกอธิฐานจิตบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ วัดรังสีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) ศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมากมาย


วันที่ 24 มี.ค. 65 ที่ วัดรังษีสุทธาวาส อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หรือ วัดไร่กล้วย พระครูมธุรสธรรมภาณ (หลวงพ่อน้ำหอม) เจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาส หรือวัดไร่กล้วย ได้จัดพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษก ท้าวเวสสุวรรณ วัดรังสีสุทธาวาส หรือ วัดไร่กล้วย โดยมี พระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออก ร่วมนั่งปรกอธิฐานจิต ประกอบด้วย หลวงพ่อนัส อโนมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดอ่าวใหญ่ อ.อ่าวใหญ่ จ.ตราด พระครูวิมุติธรรมาภิรม (หลวงพ่อบุญส่วน ปริมุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า และเจ้าคณะตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พระครูปลัดสุรชัย ยโสธโร (พระอาจารย์กบ) วัดนาลิกวนาราม วัดตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และหลวงพ่อบุญเหลือ ธัมมทีโป เจ้าอาวาสวัดโป่งสะเก็ดนอก ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี บริษัท ฮาร์เม็นสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานดำเนินงานฝ่ายคฤหัสถ์ มีนาย คำนึง ไขรัศมี ไวยาวัจกร นายอุเทน ไหมทอง ไวยาวัจกร วัดรังษีสุทธาวาส หรือ วัดไร่กล้วย เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการจัดงานในครั้งนี้อีกทั้งยังมี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน ส.อบจ.ชลบุรี นายวริศพันธ์ ทัตศิริวีรภัทร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายสุริยะ เสื้อชื้น สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


สำหรับ ท้าวเวสสุวรรณ วัดรังสีสุทธาวาส หรือ วัดไร่กล้วย ได้สร้างขึ้นในสมัย พระครูสุทธิคุณรังษี (หลวงพ่อทองแดง ปญฺญาทีโป) แต่ชาวบ้านไร่กล้วย หรือคนทั่วไป นิยมเรียกท่านว่า ” หลวงพ่อทอง ” อดีตเจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ท่านเป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูง ท่านพัฒนาวัดวัดไร่กล้วย จนเจริญเติบโตตามลำดับ และสร้าง โรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาส ไว้ให้ลูกหลานชาวไร่กล้วย ได้มีที่ศึกษาเล่าเรียนสืบจนถึงปัจจุบัน แม้หลวงพ่อทอง จะมรณะภาพไปแล้วแต่คุณงามความดีของท่าน ยังคงอยู่ตลอดไป ปัจจุบันสังขารหลวงพ่อทอง ปญฺญาทีโป ไม่เน่าเปื่อย ทางวัดไร่กล้วย ยังคงเก็บรักษาสรีระสังขารของหลวงพ่อทองไว้ เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามากราบไหว้บูชา


สำหรับ ท้าวเวสสุวรรณ วัดรังษีสุทธาวาส หรือ วัดไร่กล้วย สวยงามเด่นสง่าคู่นี้ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบัน มีอายุกว่า 40 ปี โดยทางวัดฯ ได้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้ขอพร ท้าวเวสสุวรรณ วัดรังษีสุทธาวาส หรือ วัดไร่กล้วย ได้ทุกวัน ซึ่งผู้คนที่ศรัทธาและมาขอพร ท้าวเวสสุวรรณ ส่วนใหญ่จะนำดอกกุหลาบแดง 9 ดอก พวงมาลัยดอกดาวเรือง 9 พวง ธูป 9 ดอก เทียนสีแดง และน้ำแดง นำมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อความสำเร็จ และสมปรารถนา ในคำอธิฐานทุกประการ


นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645