Input your search keywords and press Enter.

ฟิตเปรี๊ยะทุกเดือน ทรภ.1 จับมือ ศรชล.ภาค 1 “วิ่งขึ้นเขา” สักการะเสด็จเตี่ย

วันที่ 2 พ.ย.64 เวลา 05.30 น. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1)/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) นำทัพกำลังพล “วิ่งขึ้นเขา” สักการะศาล พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาแห่งทหารเรือไทย ณ เขาแหลมปู่เจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เพื่อเป็นการเรียกความฟิต เสริมสร้างความสามัคคี และเรียกขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการวิ่งขึ้นเขาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ 2565


“การวิ่งขึ้นเขา” ในครั้งนี้ เรียนเชิญนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในทัพเรือภาคที่ 1 และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 เข้าร่วมกิจกรรม โดยหลังจากที่วิ่งขึ้นเขาเสร็จเรียบร้อย พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ได้นำกำลังพลทั้งหมดถวายสักการะเสด็จเตี่ย ร้องเพลงถวาย 3 เพลง ได้แก่ “เดินหน้า” “ดอกประดู่” และ “ดาบของชาติ” ต่อจากนั้นได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลทั้งหมด