Input your search keywords and press Enter.

ชื่นชม นายกเทศบาล โหนรถลงเก็บขยะเอง เพื่อรับทราบปัญหาการจัดเก็บขยะในชุมชน

ผู้สื่อข่าวได้พบเห็น นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว ได้โหนรถขยะ ของเทศบาลเพื่อลงไปเก็บขยะตามชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สร้างความตกใจและฮือฮา ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลที่พบเห็น ว่าเป็นถึงนายกเทศมนตรีตำบล มาโหนรถเก็บขยะซะเอง พร้อมกับกล่าวชื่นชมในการทำงานถึงจะเป็นถึงระดับนายกเทศบาล แต่ยังลงมาทำงานกับพนักงานเก็บขยะเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ในการจัดเก็บขยะในชุมชน ที่มีการร้องเรียนมาในเรื่องต่าง เพื่อนำกลับไปแก้ไข ให้ที่ดีต่อไป
นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า วันนี้เราได้ลงมาสัมผัสปัญหาต่างๆ ของพี่ๆ น้องๆ ทีมงานเก็บขยะ ว่ามีปัญหาอะไรบ้างในการจัดเก็บขยะ จากการบอกเล่ามา จึงได้ลงมาทำงานจริงๆ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บขยะ ร่วมถึงบุคลากร และ อุกปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่