Input your search keywords and press Enter.

พุทธศาสนิกชน ร่วมบุญมหากุศล ทอดกฐินสามัคคี วัดหนองจับเต่า

ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองจับเต่า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี คุณ สุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้บริหารห้างทองสุพัตรา ประธานมูลนิธิ จำรัส-สุพัตรา ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต8 ชลบุรี คุณ บุญส่ง คุณ วิชัย ศิริรักษ์ และครอบครัว เป็นประธานทอดผ้ากฐิน โดยมี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนชาว ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564


โดย ถวายแด่ พระครูธรรมญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดหนองจับเต่า เพื่อสมทบทุน บูรณะ ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดหนองจับเต่า เพื่อเป็นการ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและถาวรวัตถุ จรรโลงพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งในการทอดกฐินประจำปีในครั้งนี้ ได้จตุปัจจัย จากผู้มีจิตศรัทธา อันเป็นมหากุศล ในเบื้องต้น จำนวน 552,070 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาท) โดย ยอดยังไม่คงที่


สำหรับ ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทย มีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์ จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวร เพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ ได้ถูกลดความสำคัญลงไป แต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน กฐิน มีกำหนดระยะเวลาที่ถวาย จะถวายตลอดไป เหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน ซึ่งจะเป็นช่วงพิธีกรรม หลังจากวันออกพรรษาแล้ว