Input your search keywords and press Enter.

ประเดิมวันแรก ฉีดไฟเซอร์ นร.เมืองพัทยา 2,402 คน

เมืองพัทยา ดีเดย์ฉีดไฟเซอร์นักเรียนในสังกัด โรงเรียนเมืองพัทยา ป.3 ถึง ม.6 วันแรก 5 โรงเรียน ฉีดวัคซีนรวม 2,402 คน จากเป้าหมาย 4,662 คน เล็งเปิดการเรียนการสอนต้น พ.ย.2564 นี้
เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จ.ชลบุรี ที่เมืองพัทยากำหนดให้เป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับเด็กนักเรียน ในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยามศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการและให้กำลังใจ เด็กนักเรียนที่มารับวัคซีน ตลอดจนพูดคุยกับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มาออกหน่วยให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาในวันนี้จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จำนวน 1,433 คน, โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศัลยบุตรบำเพ็ญ) จำนวน 166 คน, โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จำนวน 251 คน, โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) จำนวน 338 คน, และ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) จำนวน 214 คน รวมนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในวันนี้ ทั้งหมดจำนวน 2,402 คน


นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มเด็กนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ที่มาให้บริการฉีดให้กับเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.3-ม.6 จนวน 5,326 คน โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน ที่ผู้ปกครองแสดงเจตจำนงและให้การอนุญาตแล้วทั้งสิ้น 4,662 คน จำแนกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา 781 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3,881 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 จากนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา ทั้งหมด


ทั้งนี้ สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดสที่ 2 ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ได้กำหนดเว้นระยะห่างจากโดสแรกประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก่อนจะมีการพิจารณาถึงความพร้อม ให้เปิดการเรียนการสอนได้ตามความปลอดภัยและเหมาะสม อย่างไรก็ตามในส่วนของเด็กที่อายุไม่ถึง 12 ปี ซึ่งยังไม่อยู่ในเกณฑ์ ที่จะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้น ให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องมีการพิจารณาผลชี้วัด หากดำเนินการได้ปลอดภัย ก็จะมีการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนตามลำดับต่อไป


นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ในครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนเพื่ออนาคต เพื่อที่จะให้มีการเปิดการเรียนการสอน ในอนาคตวัคซีนโควิด-19 ต้องฉีดทุกปีเหมือนวัคซีนทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และไม่นำเชื้อไปติดคนที่บ้าน เมืองพัทยา จะทยอยเปิดโรงเรียนตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย.64 เป็นต้นไป ด้วยความเห็นชอบตามหลักการจาก คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีแล้ว สิ่งสำคัญคือนักเรียนทุกคนต้องมีภูมิคุ้มกันและมีความปลอดภัย


ทั้งนี้ ในส่วนของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่อยู่นอกสถานศึกษา หรือไม่อยู่ในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ที่ต้องการจะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถแจ้งมายังเมืองพัทยาได้ เมืองพัทยาพร้อมให้บริการวัคซีนกับเด็กทุกคน เพราะถือว่า เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ ในเมืองพัทยา ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย