Input your search keywords and press Enter.

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ นำคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมคู่สมรสเข้าแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมมอบเงินและสิ่งของ สนับสนุนการจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และ รศ.​ดร.วัชรีวรรณ​ ทองสะอาด ภริยา นำคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมคู่สมรส เข้าแสดงความยินดีกับ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมมอบเงินจำนวน 50,000 บาท และผลิตภัณฑ์ grace จาก บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2565 โดยมีอุปนายกสมาคมฯ ร่วมรับมอบ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ