Input your search keywords and press Enter.

โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณี กองทัพเรือ ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ รื้อต้นไผ่ภายในกองทัพเรือ

วันนี้ (17 ตุลาคม 2564) พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีสื่อมวลชนและสำนักข่าวหลายสำนัก นำเสนอข่าว กองทัพเรือ ปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิมและวังนันทอุทยานโดยระบุว่า ผู้บัญชาการทหารเรือท่านปัจจุบัน ได้สั่งให้มีการรื้อต้นไผ่ซึ่งปลูกในสมัย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ เพราะมีความขัดแย้งกับ พลเรือเอก ลือชัย ฯ นั้น โฆษกกองทัพเรือ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า


เนื่องจากภายในเขตพระราชวังเดิม นอกจากจะเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานของกองทัพเรือแล้ว ยังมีโบราณสถานที่สำคัญที่กองทัพเรือดูแลรักษา ตกแต่งภูมิทัศน์ให้มีความงดงามอยู่เสมอ แต่เนื่องจากต้นไผ่ ซึ่งปลูกมาเป็นเวลากว่า 3 ปี จึงเจริญเติบโตสูงขึ้นและบดบังอาคารสำนักงาน รวมถึงบดบังทัศนียภาพโบราณสถานที่สวยงามอีกด้วย จึงจำเป็นต้องถอนหรือตัดออกบางส่วนเพื่อความสวยงาม ส่วนในพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ก็พบว่าต้นไผ่ขึ้นสูงจนบดบังอาคารเช่นเดียวกัน รวมถึงบดบังเส้นทางจราจรในพื้นที่ดังกล่าวด้วย จึงให้มีการตัดถอนออกบางส่วนเพื่อปรับภูมิทัศน์ ด้วยเช่นกัน โดยต้นไผ่ที่ถอนออกมานั้น จะได้นำไปปลูกที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ศาลายาต่อไป โดยผู้บัญชาการทหารเรือ มิได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการรื้อต้นไผ่ตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใด


สำหรับประเด็น ที่มีการระบุว่า เป็นการรื้อต้นไผ่ที่ พลเรือเอก ลือชัย ปลูกเอาไว้เพราะขัดแย้งกันในอดีตนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เป็นการตีความกันเอง เพราะผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านปัจจุบัน กับ พลเรือเอกลือชัย ฯ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด การโยกย้ายในครั้งนั้น เป็นไปตามความเหมาะสม นอกจากนั้น พลเรือเอก ลือชัย ยังเป็นผู้บังคับบัญชา ที่ผู้บัญชาการทหารเรือท่านปัจจุบันให้ความเคารพ
ทั้งนี้ กองทัพเรือ ขอยืนยันว่า การปรับภูมิทัศน์ดังกล่าว เป็นไปเพื่อความเหมาะสมและสง่างามของอาคาร สถานที่ ดังที่เรียนให้ทราบไปแล้วในข้างต้น โดยไม่มีความขัดแย้งกันในระดับผู้บังคับบัญชา ในอดีตและปัจจุบัน แต่อย่างใด