Input your search keywords and press Enter.

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ นำคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักเรียนนายเรือ เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต นำเรียนการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท นักเรียนนายเรือ

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ นำคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักเรียนนายเรือเข้ากราบนมัสการ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวชราชวรวิหาร ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โดยในการเข้า กราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต ของคณะฯ ได้นำเรียนข้อมูลรายละเอียดการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2564 ก่อนสำเร็จการศึกษา และกราบทูลเชิญสมเด็จพระวันรัต เป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชาอุปสมบทของ นักเรียนนายเรือในครั้งนี้ ซึ่งสมเด็จพระวันรัต ได้มีพระเมตตาตอบรับเป็นพระอุปัชฌาย์ ในการบรรพชาอุปสมบทของนักเรียนนายเรือ พร้อมทั้งกล่าวโอวาทธรรมให้กับคณะฯ เกี่ยวกับประโยชน์ของการบรรพชาอุปสมบท


สำหรับ การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนนายเรือ ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้าน ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ โดยมีนักเรียนนายเรือเข้าบรรพชาอุปสมบทจำนวน 71 นาย มีกำหนดจัดพิธีฯ ระหว่างวันที่ 5-19 ธันวาคม 2564 นี้