Input your search keywords and press Enter.

ส.อบจ.ชลบุรี ร่วมอดีต สม.ทม.แสนสุข ควักเงินกว่าแสนบาท พร้อมข้าวสาร อาหารแห้ง มอบชาวบ้านสู้ภัย โควิด 19

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ส.อบจ.ชลบุรี) อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (อดีต สม.ทม.แสนสุข) เปิดบ้านควักเงินส่วนตัวแจกกว่า 1 แสนบาท พร้อม ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 ที่บ้านหอมหวล เลขที่ 406 /25 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี นางสาวสุภีพันธุ์ หอมหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอเมืองชลบุรี เขตที่ 8 นาย ภาสกร หอมหวล หรือ ส.ท.เหี่ยว อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข และครอบครัว ได้ร่วมกับนาย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และกลุ่มพลังบ้านใหญ่ ได้แจกสิ่งของเครื่องอุปโภคหรือถุงยังชีพ ภายในบรรจุข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,300 ชุด พร้อมเงินสด อีก 150,000 บาท ให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 ระบาด ที่บางครอบครัว ยังไม่สามารถที่จะทำงานได้


นางสาว สุภีพันธุ์ หอมหวล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอเมืองชลบุรี เขตที่ 8 เผยว่าได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข อยู่เป็นประจำ เพื่อนำสิ่งของแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และในครั้งนี้ นายภาสกร ผู้เป็นพ่อที่ได้เล็งเห็นว่า ถึงแม้ยอดผู้ป่วยสะสม จะมีตัวเลขลดลง ต่ำกว่าหลัก 1,000 คนแล้วก็ตาม แต่พบว่ายังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่อย่างต่อเนื่อง บางครอบครัว บุตร หลาน เป็นลูกจ้างร้านอาหาร ผับ สถานบริการ ที่ยังไม่อนุญาตให้จำหน่ายสุรา จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทำให้พนักงานขาดรายได้ จึงได้มีความเห็นว่าควรร่วมกันควักเงินส่วนตัว จัดซื้อสิ่งของจำเป็นช่วยกันแพ็คใส่ถุงพร้อมเงินสดคนละ 100 บาท มอบให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ขณะที่ชาวบ้านที่เข้ามารอรับางของ เผยว่ารู้สึกดีใจ เนื่องจากสิ่งของที่ได้รับในครั้งนี้ สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ไปอีกหลายวัน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีได้ออกมาแจกจ่ายสิ่งของเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ชาวบ้านและพี่น้องประชาชน ได้รับความเดือดร้อนน้อยลง เพราะทุกวันนี้ไม่รู้จะไปหารายได้ในแต่ละวันจากที่ไหน และขอจอบคุณผู้ใจบุญและผู้ใหญ่ใจที่ได้ออกมามอบสิ่งของและเงินสดให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน ในวันนี้ ขอบคุณจริง ชาวบ้านได้กล่าวด้วยความปลาบปลื้มใจ