Input your search keywords and press Enter.

สส.สัตหีบ ร่วมห้างทองสุพัตรา มอบข้าวสารกว่า1พันถุง ให้ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

วันนี้ 13 ต.ค.64 ที่ห้างทอง สุพัตราสาขาบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ชลบุรี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8ชลบุรี ร่วมกับ ห้างทองสุพัตรา โดย นาง สุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้บริหารฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม มอบข้าวสารให้ประชาชน บรรเทาความร้อน จำนวน 1100 ถุง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี นาย ชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ จ่าเอก สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ นาย ชิน แก้วสังข์ ทนาย ธีรวัฒน์ วีระวัฒน์ นายสมศักดิ์ ทับกลัด ผู้ช่วยดำเนินงาน สส.เขต8 ชลบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมกิจกรรมมอบความสุขให้ประชาชน ท่ามกลางสภาพอากาศที่มี ฝนตกลงมาดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางทีมงานผู้แทนบ้านๆ ร่วมกับ ห้างทองสุพัตรา จึงร่วมกันจัดหาข้าวสาร จำนวน1100 ถุง พร้อมถุงผ้า มอบให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด19 บางคนตกงาน บางครอบครัวมีสมาชิกหลายคน รายได้น้อยกว่ารายจ่าย อย่างน้อยข้าวสารที่มอบอาจจะมีความสำคัญต่อชีวิตของใครหลายคน โดยเริ่มแจกตั้งแต่.08.30 น. จนถึงเวลาช่วงบ่าย ทั้งนี้ก็เพื่อลดการแออัด ให้ประชาชนทยอยกันมารับข้าวสาร และให้กลับบ้านโดยทันที