Input your search keywords and press Enter.

คนไทยไม่ทิ้งกัน อำเภอสัตหีบเปิดรับบริจาค สิ่งของ นำช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคกลาง

วันนี้ 1 ต.ค.64 ที่ศาลาประชาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ บูรณาการร่วม เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปช่วยพี่น้องประชาชน ที่กำลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคกลางอยู่ในขณะนี้


จากสถานการณ์ อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง หลายจังหวัดยังวิกฤต มีน้ำท่วมสูง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในวันนี้ ทางอำเภอสัตหีบ โดยนาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ ได้ปรึกษาหารือ บูรณาการร่วมหลายหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ประสานหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พ่อค้า แม่ค้าประชาชนพื้นที่ ในอำเภอสัตหีบร่วมกันช่วยหาสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อที่จะบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งทางอำเภอสัตหีบ ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในวันนี้จึงอยากเชิญชวน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา มีจิตใจอันเป็นกุศล สามารถมาร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อำเภอสัตหีบ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะนำของบริจาคนำไปมอบให้กับผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อบรรเทาความร้อนให้กับประชาชนต่อไป