Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยา ฉีดวัคซีนครบ 70% พร้อมเปิดเมืองท่องเที่ยวนำร่อง

ระบบภูมิคุ้มกันหมู่เมืองพัทยากระจายวัคซีนป้องกันโควิดให้ประชาชนครบ 70% แล้ว พร้อมกำหนดขอบเขตดูแลนักท่องเที่ยวรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวนำร่อง
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายวัคซีนให้ประชาชนในเขตเมืองพัทยาว่า ประชาชนเมืองพัทยาอีกประมาณ 1,600 คน สำหรับวัคซีนโดสที่ 2 เมืองพัทยา จะครบ 70% ในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในเมืองท่องเที่ยว และในวันนี้ได้มีการให้บริการวัคซีนกับประชาชนไปจนครบ 70% แล้ว ซึ่งหากได้รับการจัดสรรวัคซีนมาอีก ก็จะกระจายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง


ในส่วนของพื้นที่อำเภอสัตหีบนั้นพบว่ายังขาดอยู่ประมาณ 40,000 คน คาดว่าประมาณวันที่ 15 ต.ค.64 วัคซีนจะครอบคลุมทั้งหมดในพื้นที่เปิดเมืองท่องเที่ยวนำร่อง และในวันนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละด้าน ในการกำหนดพื้นที่เปิดเมืองท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ในเขตอำเภอบางละมุง (เมืองพัทยา) และอำเภอสัตหีบ (นาจอมเทียน, บางเสร่) ซึ่งกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องเปิดเมืองท่องเที่ยว 1 ใน 5 จังหวัดต่อจากภูเก็ต


ทั้งนี้ เพื่อกำหนดขอบเขตความชัดเจนของพื้นที่ดูแลนักท่องเที่ยว และการกระจายวัคซีน ซึ่งเป็นระบบเดียวกับภูเก็ตแซนด์บ็อก มีการศึกษาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงปานกลาง รวมทั้งควบคุมนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาด้วยการตรวจหาเชื้อโควิดมาก่อน และตรวจหาเชื้อตามกำหนด ที่สำคัญคือการติดตามนักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเอง และนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการพัทยามูฟส์ออน โดยทางผู้จัดการโรงแรมต้องคอยดูแลลูกค้าของตัวเองไม่ให้ออกนอกพื้นที่ ซึ่งจะมีการติดตามข้อมูลการใช้ชีวิตผ่านแอปพลิเคชั่น ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดของ ศบค.