Input your search keywords and press Enter.

ทต บางเสร่ ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ

วันที่ 27 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 19.00 น. เทศบาลตำบลบางเสร่ ให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มแรก แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ จำนวน 1,100 คน ฟรี ไม่มีค่าบริการ ณ โรงพยาบาล สัตหีบ กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ทั้งนี้วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากเทศบาลตำบลบางเสร่ ในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ นายกันต์ ธนาอัครชล รองนายกฯ นางนฤมล จตุทอง เลขานุการนายกฯ นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ กำกับดูแลร่วมลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน และให้ข้อควรปฏิบัติในการรับบริการฉีดวัคซีน


พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และขอขอบคุณคณะทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าว พร้อมทั้งได้กำหนดนัดหมายประชาชน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ต่อไปด้วย