Input your search keywords and press Enter.

น้ำใจ นายทหารหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 บริจาคเงิน 25,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้วิกฤต โควิด-19

วันที่ 27 ก.ย 64 เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นาวาโท วรพล ปิ่นสุภา ประธานนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 พร้อมด้วย นาวาโท จตุพร จตุทอง หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสังคม – กีฬา และ คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 25,000 บาท สมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์สู้วิกฤต โควิด-19 และ ร่วมกันส่งกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ ในการปฎิบัติหน้าที่ ต่อสู้กับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โดยมี นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาท หัวหน้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว


นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 ได้ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ จาก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และพร้อมกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่และภาระสำคัญตามคำสั่ง กองทัพเรือ ใน วาระ 1 ตุลาคม 2564 นี้