Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานลงสำรวจคอสะพานน้ำกัดเซาะชำรุด

วันนี้ ( 28 ก.ย.64) นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ ตรวจสอบ คอสะพานบ้านซากผักบุ้ง หมู่ที่ 4 ที่ชำรุดเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้มวลน้ำป่าไหลสะสมและกัดเซาะคอสะพานเป็นโพรงลึก และบางจุดชำรุด เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่ใชถนนเส้นทางดังกล่าวจึงประสานให้ จนท.กองช่างเข้าตรวจสอบประเมินการให้ซ่อมแซ่มเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และนำเรื่องเข้าแผนการพัฒนาในงบประมาณต่อไป

ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน ร้องทุกข์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ