Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ 23 กันยายน 2564เวลา 10.30 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1 ลงพื้นที่ บ้านคอเขา ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกลุ่มเสี่ยงกักตัว