Input your search keywords and press Enter.

คณะ กธจ.ชลบุรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจุดท่องเที่ยวและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจุดท่องเที่ยวและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง แขวงทางหลวงชนบท ชลบุรี
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายสมโภชน์ พิมพ์คุณากร รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจุดท่องเที่ยวและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง ของแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี


โดยจุดแรกที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ตอนชลบุรี – ศรีราชา ที่ กม.97+770 (ด้านขวา) ปริมาณงาน 1 แห่ง ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นรอตรวจรับมอบงาน
จากนั้นนายสมโภชน์ พิมพ์คุณากร รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่จุดจ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงภัยพื้นที่อำเภอสัตหีบแห่งที่ 7 ถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 –บ.เขาชีจรรย์ ซึ่งสร้างเสร็จแล้ว แต่ได้รับการร้องเรียนจากแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี ว่ามีขโมยมาลักตัดสายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อสัญญาณไฟจราจร ไฟส่องสว่างถนนและมีการทำลายมิเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์เสาไฟฟ้าด้วย จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบดูแลในเขตพื้นที่ช่วยติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี เพราะการทำลายไฟส่องถนนและไฟสัญญาณจราจรทำให้ชาวบ้านที่สัญจรเดือดร้อนอีกทั้งสายทางแถวนี้ค่อนข้างเปรียว จึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากวิสาชีพและอุบัติเหตุจากรถยนต์ จึงขอความอนุเคราะห์จากทางผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ช่วยกันดูแล้วรักษา หรือเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วย