Input your search keywords and press Enter.

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดชลบุรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร
(COVID-FREE Setting) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี เทสโก้โลตัส และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โฮมโปร โดยผู้ประกอบการ
ได้นำเยี่ยมชมสถานที่ พร้อมบรรยายแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ COVID-FREE Setting
ใน 3 ประเด็น คือ ​
​(1) COVID-FREE Environment การรักษาความสะอาด การเว้นระยะห่าง และ
การระบายอากาศ ​
​(2) COVID-FREE Personnel การฉีดวัคซีนพนักงานร้านค้า และจัดหาชุดตรวจ ATK
ให้พนักงานตรวจทุก 7 วัน​
​(3) COVID-FREE Customer คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านด้วยแอพพลิเคชั่น TST (Thai Save Thai) และให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

​ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
ให้ครบถ้วน รวมทั้งได้แนะนำแนวทาง Smart Control & Living with COVID-19 ตามมาตรการของสาธารณสุขให้ผู้ประกอบการได้ทราบ เพื่อป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่เข้าใช้บริการ
​ในช่วงเวลาก่อนที่จะเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้า เพื่อตรวจเยี่ยมมาตรการสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้พบเห็นกลุ่มพนักงานขนส่งอาหาร (Grab/Lineman/Food panda) ที่กำลังรอรับอาหารเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าในช่วงเช้า จึงได้แวะพูดคุยสอบถามพร้อมให้กำลังใจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวชื่นชมกลุ่มพนักงานขนส่งอาหารที่มีความตั้งใจ
ในการประกอบอาชีพ แม้ตนเองจะเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในหลายๆ ด้าน แต่ก็มิได้ย่อท้อ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนสู้ชีวิตกลุ่มหนึ่งในอีกหลากหลายอาชีพ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จึงได้มอบอาหารแห้งและของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น