Input your search keywords and press Enter.

ทต.นาจอมเทียน ส่งมอบอาหารบรรเทาทุกข์ลูกบ้านกักตัว โควิด 19 และผู้ป่วยฟอกไต

นาย สมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน มอบหมายให้ หัวหน้ากองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ชุด PPE ทต.นาจอมเทียน ส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม มาม่า ไข่ไก่ น้ำมัน น้ำปลา และของบริโภค หลายหลายการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ลูกบ้าน ม.1 (ปากคลอง) ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ต้องกักตัวเองหลังจากเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล จากสถานการณ์ผู้ประสบภัยโควิด 19 โดยผ่าน นาย อุดม สุวรรณฆะนะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1ต.นาจอมทียน ให้ผู้กักตัวทุกคนถึงบ้าน
นอกจากนี้แล้ว ยังมีผู้ใหญ่ใจดี สามท่าน ของตำบลนาจอมเทียน


ได้แก่ นาย วิเอก ทับขัน (เอก) สท.นาจอมเทียน เขต1 ม.2 ต.นาจอมเทียน มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว 500 บาท นาย วันชัย เกตุสุข สท.นาจอมเทียน เขต 1 ม.1 ต.นาจอมเทียนมอบทุนทรัพย์ส่วนตัว 500 บาท และคุณ อารมย์ (ซอยมหาเศรษฐี ซีฟู๊ด) มอบทุนทรัพย์ส่วนตัว 500 บาท ผ่าน นาย อุดม สุวรรณฆะนะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต. นาจอมเทียน นำมอบให้กับ คุณแม่ สมสุข พิณทอง (แม่เขียว) ชุมชนทะเล-ปากคลอง บ้านเลขที่ 58/8ม.1ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ ซึ่งต้องรักษาตัวที่ศูนย์ฟอกไต หนองปรือ ทุกสัปดาห์ๆ ละ 1,500 บาท ย่างต่อเนื่อง


ผู้ใจบุญสามารถให้ความช่วยเหลือ ต่อคุณแม่เขียวและครอบครัว เพื่อยังชีพและเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว สามารถร่วมบริจาคผ่านทาง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ ได้ตลอดเวลา