Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว นำทีมดูแลชาวบ้านตำบลเขาไม้แก้ว ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 

วันนี้ (5ก.ย.64) นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว ข้าราชการ พนักงาน อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่สนามกีฬาภาคตะวันออก บริเวณซอยชัยพฤกษ์ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดูแล สอบถาม แนะนำ ให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวเขาไม้แก้วที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม(รอบแรก)เข็มแรก 1000ราย นำน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แจกจ่ายประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนฯในครั้งนี้ด้วย

อบต.เขาไม้แก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว พ่อแม่พี่น้องชาวเขาไม้แก้ว ขอขอบคุณ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่สนับสนุนวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 1,000 ราย ให้กับตำบลเขาไม้แก้วเรา