Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยา เสนอรูปแบบโครงการ Old Town นาเกลือ เน้นพื้นที่สีเขียว 50%

ลุยต่อ Old Town นาเกลือ เมืองพัทยา ลุยต่อโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านนาเกลือ โดยคณะทำงานเสนอรูปแบบโครงการ Old Town นาเกลือ ยังคงรักษาอัตลักษณ์ชุมชนเก่าแก่ เน้นพื้นที่สีเขียว 50%
ตามที่เมืองพัทยา มีแนวทางพัฒนาพื้นที่ชุมชนเก่าแก่ บ้านนาเกลือ ตามแนวทางพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ที่ยกระดับชุมชนที่เป็นตำนานของเมืองพัทยา ให้มีการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟูเศรษฐฏิจของเมืองพัทยา ด้วยการทุ่มงบประมาณ 425 ล้านบาท ในการจัดทำโครงการ Old Town นาเกลือ แต่ต้องมาหยุดชะงักไปเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น


ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 ก.ย.64 มีรายงานว่า ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานการประชุมพิจารณาการนำเสนอรูปแบบ ในการจัดทำโครงการ Old Town นาเกลือ ที่มีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังข้อมูลการนำเสนอโดย ดร.ธัชพล กาญจนกุล รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ Old Town นาเกลือ เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษพื้นที่ภาคตะวันออก


สำหรับรูปแบบที่นำเสนอ เป็นการพัฒนาพื้นที่ชุมชนนาเกลือรวม 11,543 ตร.ม. ให้พื้นที่ที่มีการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญของชุมชนนาเกลือ อดีตหมู่บ้านชาวประมง ตลาดปลา และศูนย์รวมการค้าขายท้องถิ่นเมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างที่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเก่าแก่เอาไว้บนพื้นที่สีเขียว 50%
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า โครงการ Old Town นาเกลือ เป็นโครงการต่อยอดแนวทาง NEO Pattaya โดยร่วมกับคณะทำงาน EEC และคณะองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนนาเกลือ ชุมชนในตำนานของเมืองพัทยา ให้เป็นศูนย์รวมการค้าขายและแหล่งเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรี ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต