Input your search keywords and press Enter.

โครงการ save เรา save หมอ save ชุมชน ร่วมกับ โรงเรียนนานาชาติ รักบี้บริจาคกล่องยังชีพ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโควิดที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ในชุมชนเขาไม้แก้ว ชลบุรี  

วันนี้ 2 สิงหาคม 2564 คุณณัฐพล ทีปสุวรรณ และ คุณทยา ทีปสุวรรณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ รักบี้ และผู้ก่อตั้งโครงการ save เรา save หมอ save ชุมชน เดินทางนำกล่องยังชีพ จำนวน 150 กล่อง มามอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เขาไม้แก้ว เพื่อมอบให้กับ ผู้ป่วยโควิดที่กักตัวที่บ้านในชุมชนเขาไม้แก้ว และเยี่ยมชมการปฏิบัติการในศูนย์พักคอย (Community Isolation)

โดยมี นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายมนูล วรสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายเจษฎา ครองยุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นผู้รับมอบ