Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานลงพื้นที่แก้ไขน้ำประปาขุ่นเนื่องจากฝนตกส่งผลให้แหล่งกักเก็บน้ำผลิตประปาขุ่น

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วมอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วลงพื้นที่ สระกักเก็บน้ำผลิตน้ำประปาบริเวณบ้านมาบข่าหวานหมู่ 2 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนปัญหาน้ำประปาขุ่น จากปัญหาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวกลับมาใช้น้ำที่ดีมีคุณภาพต่อไป

หากประชาชนพบเห็นไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางดับ ท่อประปาแตกชำรุด ถนนชำรุด โทรแจ้ง038-072634-5 ในวันเวลาราชการ หรือ ทางfacebookองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว