Input your search keywords and press Enter.

พร้อม 24 ชม. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด ทร. ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ตามที่กองทัพเรือ ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID – 19 กองทัพเรือ แบบ Call Center ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ดำเนินการประสานและให้ความเหลือประชาชนในการเคลื่อนผู้ป่วย COVID – 19 และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 038-438494 และ 038-438163

และที่ผ่านมา ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 19 กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดกำลังพล พร้อมยานพาหนะรับส่งผู้ป่วยแล้ว ดังนี้
1. วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 18 ซึ่งได้รับการรักษาจนหายป่วยแล้ว จำนวน 3 คน จากอาคารรับรองสัตหีบ (อาคารปลาดาว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ (ขนาดใหญ่) สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เวลา 08.00-20.00 น. ของทุกวัน เพื่อรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จากหลายสถานที่เพื่อคัดกรองเข้าโรงพยาบาลสนาม
3. วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 5 เที่ยว
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพศหญิง จำนวน 1 คน จากการเคหะแห่งชาตินาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งได้รับการรักษาจนหายป่วยแล้ว จำนวน 3 คน จากอาคารรับรองสัตหีบ (อาคารปลาดาว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตลอดการเดินทางผู้ป่วยทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และในส่วนของยานพาหนะ เมื่อรับส่งผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยทันที