Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.ภาค 1 ร่วมหน่วยงาน รณรงค์และ ปชส. ปชช. งดทิ้งขยะลงในทะเลและลำคลอง

วันที่ 20 ส.ค.64 ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จว.ปข. และ ศคท.จว.ปข. ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน อ.สามร้อยยอด จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์งดทิ้งขยะลงในทะเลและลำคลองเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงในทะเล ในพื้นที่ ท่าเรือแพปลา อ.กุยบุรี และ อ.ปราณบุรี และมอบป้ายรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะ ปล่อยน้ำเสีย น้ำมันท้องเรือ ลงแม่น้ำ หรือทะเล พร้อมระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งไว้บริเวณท่าเรือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการท่าเรือ แพปลา ชาวประมงที่ใช้บริการท่าเรือ ได้ทราบถึงผลกระทบที่ตามมาหากไม่ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะในเขตท่าเรือ แพปลา ที่มีเรือประมงมาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดขยะสกปรกเน่าเหม็น รวมทั้งน้ำมันท้องเรือยังส่งผลกระทบกับระบบนิเวศน์ทางทะเลบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนสัตว์น้ำ ที่ชาวประมงจับได้อีกด้วย ประกอบกับมีบทลงโทษตามกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ หากมีการทิ้งขยะหรือน้ำมันลงทะเลอาจได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการท่าเรือ ต่างให้ความร่วมมือที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มาใช้บริการท่าเรือให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป ในการนี้ได้ทำการพ่นฉีดยาค่าเชื้อในพื้นที่ท่าเรือ แพปลา ตามนโยบายทำความสะอาดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ของทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย