Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วส่งทีมงานเร่งดันทรายไหลทับถมถนนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ 20 สิงหาคม 2564 นาจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ส่งเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.เขาไม้แก้วนำรถไถลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงงาน เมทัลชีท บริเวณถนนสายบ้านทุ่งสระแก้ว เพื่อดันทราย ที่ไหลลงมาทับถมถนนหลังจากเมื่อช่วง 14:00 น. ของวันนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จึงส่งผลให้ มีทรายไหลลงมาทับถมบนถนนเส้นดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุต่อพี่น้องประชาชนจากปัญหาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการดันทรายบนถนนดังกล่าวทันทีหลังจากฝนหยุดตกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

หากประชาชนพบเห็นไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางดับ ท่อประปาแตกช่ำรุด ถนนชำรุด ทรายทับถมถนน โทรแจ้ง038-072634-5 ในวันเวลาราชการ หรือ ทางfacebookองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว